Skip main navigation

Exempel på kriterier för nöjda kunder

Exempel ges på fyra av kriterierna som bör uppfyllas för att skapa nöjda kunder.
En man och en kvinna som njuter av en spaupplevelse

Det här avsnittet handlar om kriterier för kundnöjdhet som har visat sig viktiga för att få skapa nöjda kunder. Exempel på dessa kriterier är:

  • Professionalism och kompetens – Det första kriteriet innefattar verksamhetens professionalism och kompetens. Det handlar med andra ord om verksamhetens förmåga att arbeta långsiktigt, systematiskt och på ett uppmärksamt sätt – helt enkelt för att kunna leverera en tjänst som gynnar såväl kunden som verksamheten.

  • Attityd och beteende – En positiv attityd och ett gott beteende är viktigt för kundnöjdheten. Det handlar inte bara om personalens beteende gentemot kunderna, en stor del av hur verksamheten uppfattas har sin grund i vad som händer bakom kulisserna. En positiv attityd och en god stämning kollegor emellan, har en tydlig påverkan på kundens upplevelse.

  • Tillgänglighet och flexibilitet – Tillgängligheten innefattar allt ifrån öppettider och parkeringsmöjligheter, till telefonkontakt och närvaro på digitala medier. Verksamheten förväntas också vara flexibel när det kommer till kundens önskemål. Har vi fullbokad parkering, förväntas vi kunna erbjuda ett alternativ. Flexibiliteten är dock något som bör hanteras med försiktighet, att vara allt för flexibel kan innebära större kostnader som i slutändan innebär en förlust.

  • Pålitlighet och trovärdighet – Verksamheten förväntas hålla det som lovas. Det kan handla om att exempelvis hålla utsatta öppettider eller att utföra den aktivitet som sedan innan erbjudits kunden. Ibland kan saker uppkomma som innebär att ett löfte måste brytas, så som tillfällig personalbrist eller att vädret inte tillåter en utflykt. Var då öppen med kunden och förklara vad som har hänt, varför det har hänt och hur situationen kommer att hanteras. Små saker gör stor skillnad för kunden.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now