Skip main navigation

Sammanfattning

Kort sammanfattning av avsnittet
sammanfattning och checkbox

Den här aktiviteten har handlat om vanliga orsaker till att man misslyckas med att skapa nöjda kunder. En orsak är brist på engagemang från ledningen och att man istället överlåter kvalitetsfrågor till ”experter”. För att lyckas är det istället viktigt att ledningen är engagerad och att man kan involvera hela tjänsteföretaget i kvalitetsfrågor.

Andra viktiga orsaker till misslyckanden är brist på information om kundens förväntningar och upplevelser och ett allt för kortsiktigt perspektiv på kvalitetsfrågor. Till sist är ett annat vanligt misstag att man fokuserar allt för mycket på den tekniska kvalitén (vad kunden får) och för lite på den funktionella kvalitén, det vill säga hur kunden erhåller tjänsten.

This article is from the free online

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag: En fördjupning

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education