Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Om tjänsters egenskaper

Om sätten som tjänster skiljer sig från varor på.
Forsränning med en grupp människor i en gummibåt

Det här avsnittet handlar om de egenskaper som kännetecknar tjänster. Dessa egenskaper ligger till grund för val av strategier och tillvägagångssätt för turistföretag.

De fyra huvudsakliga karaktärsdragen som skiljer tjänster från varor är att de är immateriella, heterogena, svåra att separera och förgängliga.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education