Skip main navigation

Om tjänsters egenskaper

Om sätten som tjänster skiljer sig från varor på.
Forsränning med en grupp människor i en gummibåt
Det här avsnittet handlar om de egenskaper som kännetecknar tjänster. Dessa egenskaper ligger till grund för val av strategier och tillvägagångssätt för turistföretag.

De fyra huvudsakliga karaktärsdragen som skiljer tjänster från varor är att de är immateriella, heterogena, svåra att separera och förgängliga.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now