Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Isbergsprincipen

Helhetsupplevelsen av en tjänst kan liknas vid ett isberg. När det kommer till turistföretagens erbjudande ser kunderna bara det som syns ovanför vattenytan, men deras upplevelse baseras på helheten. I …

Turismens betydelse

Det här avsnittet handlar om det ömsesidiga beroendet mellan företag och kund, mellan olika kunder, andra organisationer, resmål och tidsaspekter. Turismen står för en betydande del av Sveriges ekonomi och …

Presentation av läraren

Jag heter Lars Bäckström och är din lärare som kommer att följa dig genom hela utbildningen. I filmen får du veta lite mer om mig.

Kursintroduktion

Turistnäringen är en mycket viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder. I den …

Sammanfattning

Det här teoriavsnittet har handlat om två nyckelbegrepp, kundnöjdhet och kvalitet, som är viktiga för att kunna skapa lojala och återkommande kunder till tjänsteföretaget. Kundnöjdhet brukar förklaras som en jämförelse …

Aspekter av tjänsteerbjudandet

I den här filmen får du lära dig mer om hur tjänsteerbjudandet kan delas upp i kärntjänster, underlättande och förhöjande tjänster. Detta utvidgade tjänstebegrepp kan i sin tur ligga till …

Servuktionsmodellen

I den här filmen får du ta del av mer information om de olika delarna av turistföretaget som besökaren kan komma i kontakt med.

Teknisk och funktionell kvalitet

I den här videon får du dig en närmre titt på begreppen teknisk och funktionell kvalitet samt hur dessa kan användas i det egna turistföretaget.

Kursavslutning

Grattis! Du har nu genomfört kursen Kundnöjdhet i turistföretag. Lars Bäckström som har varit din lärare genom kursen vill med den här filmen tipsa om fortsättningskursen Kartlägga och mäta kundnöjdhet …

Vara nyfiken på sina gäster

Hur viktigt är det att känna till kundens förväntningar? I den här filmen får du höra Frida Lind Oja, Camp Ripan, Kent Lindvall, Tree hotel, och Monica Risenius, Kiruna Lappland …

Fyra huvudsakliga egenskaper

Tjänster har fyra huvudsakliga egenskaper eller karaktärsdrag som du som som arbetar eller planerar att arbeta inom turistnäringen bör ha i åtanke. I denna artikel får du en introduktion till …

Inledning

Den här veckan kommer du att få en introduktion till grundläggande begrepp angående tjänster och tjänstekvalitet, med målet att förstå och utforska området ur turistnäringens perspektiv. Du kommer att möta …