Skip main navigation

£199.99 £139.99 for one year of Unlimited learning. Offer ends on 28 February 2023 at 23:59 (UTC). T&Cs apply

Find out more

Lära tillsammans

Vad en lärandegemenskap är, hur man deltar och hur det främjar utforskning och lärande i den här kursen.
Kvinna studerar framför dator och ser glad ut
© Luleå tekniska universitet

Under kursen har du möjlighet att lämna kommentarer, dela dina tankar och delta i en dialog med övriga deltagare i kommentarsfälten längst nere på sidorna. En framgångsfaktor för en positiv upplevelse är att alla som deltar tar chansen att lära av varandra.

Kursen har utvecklats för att genomföras online. Formatet erbjuder olika former av interaktiva övningar, som till exempel video, quiz och praktiska övningar. Kursens design och struktur har utformats för att hjälpa och inspirera dig i ditt lärande.

Du har säkert hört frasen ”ju fler desto bättre”, och det gäller särskilt för lärande. Genom att utbyta kunskap och idéer blir inte bara inlärningsprocessen enklare, den blir också mycket roligare. När du kommenterar och deltar aktivt i diskussioner med andra kursdeltagare bidrar du till att producera kunskap både för dig själv och för andra likasinnade. Se det som en chans att utvecklas inom ditt område och knyta nya bekantskaper med människor som verkar inom din bransch. Vi gör det tillsammans!

Kort om kursformatet

Teoretiska och aktiva inslag – I utbildningen kommer du att få ta del av både teoretiska inslag och praktiska aktiviteter. Du får också möjlighet att repetera dina nya kunskaper genom att svara på quiz-frågor.

Kunskapstest och kursprov – Genom kunskapsprov kan du kontrollera att du har nått kunskapsmålen för respektive vecka samt för kursen som helhet.

Downloads (Nedladdningar) – Det går bra att ladda ner utbildningens innehåll till din egen dator. Det gäller till exempel föreläsningar, powerpointpresentationerna som visas vid föreläsningarna samt instruktioner till praktiska övningar.

Kursbevis – Efter genomförd utbildning har du möjlighet att ladda ner ett kursbevis.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education