Skip main navigation

Isbergsprincipen

Om isbergsprincipen.
Endast en tiondel av ett isberg syns ovanför vattenytan.
© Luleå tekniska universitet

Helhetsupplevelsen av en tjänst kan liknas vid ett isberg. När det kommer till turistföretagens erbjudande ser kunderna bara det som syns ovanför vattenytan, men deras upplevelse baseras på helheten.

I isbergets fall ligger ca 10 % av berget ovanför vattenytan. Det som kunderna inom turistbranschen ser kan till exempel vara de fysiska lokalerna, mötet med personalen och andra konkreta saker. Men när det gäller de förberedelser och kontakter som krävs av turistföretag för att leverera tjänster är dessa, precis som för ett isberg, inte alltid synliga för kunden. Samtidigt har dessa för kunden osynliga aspekter en direkt påverkan på kundens helhetsupplevelse.

Isbergsprincipen pekar alltså på att kunden bara ser delar av tjänsten, men tjänsten består till stora delar av det arbete som ligger under ytan.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education