Skip main navigation

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
© Luleå tekniska universitet

Med utgångspunkt i tjänsters unika egenskaper så har du i detta avsnitt fått lära dig mer om den så kallade servuktionsmodellen, som kan användas för att beskriva olika faktorer som påverkar både tjänsteproduktionen och kundens upplevelse av tjänsten.

En av dessa faktorer är kunden som, ofta tillsammans med andra kunder, på olika sätt är med och påverkar både tjänsteproduktionen och upplevelsen av tjänsten.

Tjänsteproduktionen och upplevelsen påverkas även av tjänsteföretagets personal som på olika sätt interagerar med kunden, den fysiska miljö där tjänsten levereras, men också av tjänsteföretagets organisation och system som inte är direkt synliga för kunden.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Our purpose is to transform access to education.

We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. These are delivered one step at a time, and are accessible on mobile, tablet and desktop, so you can fit learning around your life.

We believe learning should be an enjoyable, social experience, so our courses offer the opportunity to discuss what you’re learning with others as you go, helping you make fresh discoveries and form new ideas.
You can unlock new opportunities with unlimited access to hundreds of online short courses for a year by subscribing to our Unlimited package. Build your knowledge with top universities and organisations.

Learn more about how FutureLearn is transforming access to education