Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Sammanfattning

En sammanfattning av aktiviteten.
sammanfattning och checkbox
Med utgångspunkt i tjänsters unika egenskaper så har du i detta avsnitt fått lära dig mer om den så kallade servuktionsmodellen, som kan användas för att beskriva olika faktorer som påverkar både tjänsteproduktionen och kundens upplevelse av tjänsten.

En av dessa faktorer är kunden som, ofta tillsammans med andra kunder, på olika sätt är med och påverkar både tjänsteproduktionen och upplevelsen av tjänsten.

Tjänsteproduktionen och upplevelsen påverkas även av tjänsteföretagets personal som på olika sätt interagerar med kunden, den fysiska miljö där tjänsten levereras, men också av tjänsteföretagets organisation och system som inte är direkt synliga för kunden.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now