Skip main navigation

Inledning

Inledning till kursens tredje vecka som handlar om kundförväntningar och kvalitet
En kock som förbereder en måltid i ett hotells kök
Du är nu framme vid kursens sista vecka, vars mål är att förbättra din förmåga att analysera tjänstens tekniska och funktionella kvalitet och att öka dina kunskaper om vilka faktorer som påverkar kundens förväntningar.

Du kommer att möta exempel från branschen som visar hur befintliga turistföretag arbetar med kundens förväntningar. Vidare kommer du att få kunskap om förväntad och upplevd kvalitet samt hur kundförväntningar skapas.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now