Skip main navigation

New offer! Get 30% off one whole year of Unlimited learning. Subscribe for just £249.99 £174.99. New subscribers only. T&Cs apply

Find out more

Individens behov och egenskaper

Om individens behov och egenskaper
Två personer som badar i en uppvärmd pool i ett snötäckt landskap
Det här avsnittets syfte är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar kundens förväntningar.

Kundens förväntningar har sin utgångspunkt i individens behov och egenskaper, men tjänsteföretaget kan även påverka kundens förväntningar genom implicit och explicit kommunikation.

Gå vidare till nästa sida för att lära dig mer.

© Luleå tekniska universitet
This article is from the free online

Kundnöjdhet i turistföretag: En introduktion

Created by
FutureLearn - Learning For Life

Reach your personal and professional goals

Unlock access to hundreds of expert online courses and degrees from top universities and educators to gain accredited qualifications and professional CV-building certificates.

Join over 18 million learners to launch, switch or build upon your career, all at your own pace, across a wide range of topic areas.

Start Learning now