Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
1.13
Statistiek
Statistiek

Hoe vaak komen psychische problemen voor bij jongeren?

Waarschijnlijk komen jullie allemaal op verschillende aantallen uit. Dit is ook niet zo gek, want psychische problemen is een vaag begrip.

Het antwoord op de vraag Hoe vaak komen psychische problemen voor bij jongeren? hangt af van welke problemen je precies bedoelt, en ook over welke tijdsduur je dit bekijkt (hoe groter deze periode is, hoe vaker de stoornis zal voorkomen).

Om toch even een indruk te geven over hoe vaak bepaalde psychische problemen voorkomen staan hieronder de resultaten uit een onderzoek bij een grote groep jongeren uit Noord Nederland. In dit onderzoek blijkt dat:

  • bijna de helft van de jongeren (45%) tussen de 18 en 20 jaar ooit een (of meer) psychische problemen in het leven heeft gehad. Hieronder vielen stemmingsstoornissen (zoals depressie) angststoornissen (zoals paniekaanvallen) en gedragsstoornissen (zoals ADHD).

  • in ongeveer de helft van deze gevallen het gaat om echt ernstige psychische problemen.

  • wanneer je alleen kijkt naar het afgelopen jaar, 1 op de 3 jongeren (31%) psychische problemen had.

Helaas bestaan er veel vooroordelen over psychische problemen. Sommige jongeren denken bijvoorbeeld dat mensen met psychische problemen raar of zwak zijn, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Dit is heel erg jammer, want het kan ervoor zorgen dat mensen zich voor hun problemen gaan schamen, en er niet over durven te praten. Daardoor kan je je erg alleen gaan voelen, en wordt het lastig om de juiste hulp te krijgen. Hopelijk helpt deze cursus om de vooroordelen over mensen met psychische problemen te verminderen.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: