4.22

Hulp voor Tom en Paul

Tot slot legt René Veenstra uit welke hulp nodig is voor Tom en Paul, zodat ze in de toekomst hopelijk geen antisociaal gedrag meer zullen vertonen.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: