Skip main navigation

Lära tillsammans

Under kursen har du möjlighet att lämna kommentarer, dela dina tankar och delta i en dialog med övriga deltagare i kommentarsfälten längst nere på sidorna. En framgångsfaktor för en positiv …

Kundens upplevelse av helheten

Vad är viktigast för att kunden ska få en bra helhetsupplevelse? I den här filmen får du höra Frida Lind Oja (Camp Ripan), Kent Lindvall (Tree hotel) och Monica Risenius …

Vad kvalitet i turistbranschen innebär

Vad innebär kvalitet i turistbranschen? I den här filmen berättar Kent Lindvall (Tree hotel), Frida Lind Oja (Camp Ripan) och Monica Risenius (Kiruna Lappland) om tjänster, om kvalitet och om …

Sammanfattning

Tjänsters unika egenskaper anses vara att de är immateriella, heterogena, svåra att separera och förgängliga, vilket har diskuterats och utvecklats i detta teoriavsnitt. Att tjänster är immateriella innebär bland annat …

Välkommen till kursen

Välkommen till den här kursen som vänder sig till dig som jobbar inom turistnäringen. Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper om vad som bidrar till kundnöjdhet i turistföretag …

Inledning

Den här veckan kommer du bland annat att få lära dig om vad som ingår i helhetsupplevelsen och utforska det ömsesidiga beroendet i turistbranschen, med målet att öka dina kunskaper …

Om tjänsters egenskaper

Det här avsnittet handlar om de egenskaper som kännetecknar tjänster. Dessa egenskaper ligger till grund för val av strategier och tillvägagångssätt för turistföretag. De fyra huvudsakliga karaktärsdragen som skiljer tjänster …

Om kundnöjdhet och kvalitet

Målet med ett tjänsteföretag är att skapa långsiktiga lösningar och skapa lojala, återkommande kunder. Det här avsnittet handlar om samspelet mellan hög kvalitet och nöjda kunder samt hur det bidrar …

Sammanfattning

Det är mycket viktigt för tjänsteföretag att förstå hur förväntningar formas, eftersom kundnöjdhet kan beskrivas som en jämförelse av förväntad och upplevd tjänst. Det här teoriavsnittet har handlat om att …

Individens behov och egenskaper

Det här avsnittets syfte är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar kundens förväntningar. Kundens förväntningar har sin utgångspunkt i individens behov och egenskaper, men tjänsteföretaget kan även påverka …

Sammanfattning

Kundnöjdhet kan beskrivas som en jämförelse av förväntad och upplevd tjänst och kvalitet som förmågan att tillfredsställa och helst överträffa förväntningarna. Vidare kan kvalitetsbegreppet delas upp i teknisk och funktionell …

En fördjupning av kvalitetsbegreppet

I det här avsnittet kommer du att få kunskap kring begreppen teknisk och funktionell kvalitet samt hur dessa kan tillämpas på det egna turistföretaget. En utgångspunkt för kommande steg är …

Inledning

Du är nu framme vid kursens sista vecka, vars mål är att förbättra din förmåga att analysera tjänstens tekniska och funktionella kvalitet och att öka dina kunskaper om vilka faktorer …