Skip main navigation

Orsaker till missnöjda kunder

Vilken är den vanligaste orsaken till att kundens förväntningar inte uppfylls? I den här filmen berättar Frida Lind Oja (Camp Ripan), Kent Lindvall (Tree hotel), och Monica Risenius (Kiruna Lappland) …

Erbjuda hög kvalitet

Vad är viktigt för att kunna erbjuda en hög kvalitet? I den här filmen berättar Frida Lind Oja (Camp Ripan) och Monica Risenius (Kiruna Lappland) om hur de lär av …

Presentation av läraren

Jag heter Lars Bäckström och i den här filmen får du veta lite mer om mig. Jag är din lärare och kommer att följa dig genom hela utbildningen.

Välkommen till kursen

Hej och välkommen! Den här utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom turistnäringen. Den kommer att ge dig kunskaper om hur man kan mäta kundnöjdhet och analysera orsaker till …

Kursavslutning

Grattis! Du har nu genomfört kursen Kartlägga och mäta kundnöjdhet i turistföretag. Lars Bäckström som har varit din lärare genom kursen vill med den här filmen önska dig lycka till …

Inledning

Den här veckan kommer du att få titta närmare på hur kundnöjdhet kan mätas, med målet att att öka dina kunskaper om kvalitet och kundnöjdhet i turistföretag samt kriterier för …

Sammanfattning

Den sista aktiviteten har handlat om hur en processkartläggning kan genomföras och även presenterat ett exempel på hur en sådan kan se ut. När en tjänsteprocess ska kartläggas är det …

Ett viktigt verktyg

Nu är du framme vid sista teoriavsnittet för kursen! Avsnittet handlar om hur en processkartläggning kan genomföras och presenterar ett exempel på hur en sådan kan se ut. I förra …

Sammanfattning

Det här teoriavsnittet har beskrivit vad processkartläggning är och vilka syften man kan ha med att göra en sådan. En processkartläggning resulterar i en grafisk presentation av alla steg som …

Om processkartläggning

Föregående vecka arbetade du med GAP-modellen, som är ett övergripande verktyg för att identifiera var kvalitetsbrister kan uppstå. Det här avsnittet handlar om processkartläggning som mer i detalj fokuserar på …

Inledning

Du är nu framme vid kursens sista vecka som syftar till att öka dina kunskaper om hur produktion och konsumtion av tjänster kan kartläggas och analyseras med hjälp av processkartläggning …

Övning: Kartlägg en tjänsteprocess

Nu är det dags för en praktisk övning som handlar om processkartläggning och hur detta verktyg kan användas för att synliggöra tjänsteprocesser. Välj ett turistföretag (antingen företaget du arbetar på …

Sammanfattning

I arbetet med att skapa nöjda kunder så är förmågan att leva upp till kundens förväntningar en nyckelfråga. För att lära sig mer om var misslyckanden kan uppstå så har …